Spôsob vedenia účtovníctva

 

Spôsob komunikácie, spracovania a Vášho prístupu k Vašim účtovným údajom môže byť realizovaný nasledovnými spôsobmi:

  • Osobné prevzatie - účtovníctvo vedieme v účtovnom programe POHODA, do ktorého klient nemá prístup. Od klienta preberáme fyzicky všetky účtovné doklady pri osobnej návšteve. Doklady  spracujeme a spolu s požadovanými výstupmi, či už v papierovej alebo elektronickej forme vrátime klientovi. Frekvencia spracovania dokladov je na dohode s klientom. Môže byť napr. týždenná, dekádna alebo na konci mesiaca. Každý doklad kontrolujeme z pohľadu účtovných a daňových požiadaviek. 
  • Internetový klient - klient má prístup do svojho účtovníctva iba cez internetový prehliadač. Nie je tak u neho potrebné nič inštalovať. Svoje účtovné údaje si tak vie pozrieť z ľubovoľného počítača alebo tabletu. Stačí pripojenie na internet a napr. prehliadač Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari atď. Samozrejmosťou je možnosť nastavenia rôznej úrovne prístupov do jednotlivých modulov účtovného systému. Celé účtovníctvo je pri tom v správe našej spoločnosti a klient v účtovnom systéme vystavuje iba prvotné doklady a podľa nastavených oprávnení má možnosť prezerať účtovné údaje. 

Ekonomický systém POHODA