Daňové plánovanie a optimalizácia

Pojem daňová optimalizácia nepredstavuje pojmy ako „krátenie dane“ alebo „daňové úniky“.Daňová optimalizácia predstavuje spôsoby ako v medziach zákona  znížiť daňové zaťaženie na minimum, dosiahnuť konkurenčnú výhodu a maximálny profit z podnikania.

Daňová optimalizácia predstavuje legálnu postupnosť krokov k vykázaniu takej daňovej povinnosti, ktorú je daňový subjekt nevyhnutne povinný odviesť štátu. Ide o minimalizáciu daňovej povinnosti v rámci zákonom dovolených krokov. Pri legálnej daňovej optimalizácii vykonáme analýzu a uplatníme  všetky dostupné prvky, ktoré umožňujú znížiť daňový základ, využiť rôzne variantné riešenia uplatnenia daňových výdavkov a využiť prípadné „diery“ v daňových zákonoch. 

Pre daňovú optimalizáciu v jednotlivých oblastiach je vždy potrebné vopred analyzovať budúce obchodné vzťahy, zmluvné vzťahy, transakcie a pod. aby návrh daňovej optimalizácie zabezpečoval všetky požiadavky klienta s ohľadom na legislatívu  a poskytoval maximálnu mieru zisku z danej podnikateľskej činnosti.

Pre viac informácii nás môžete kontaktovať na tel.: + 421 904 601 969 alebo e-mailom: uctovnydom@uctovnydom.sk