Cenu za vedenie účtovníctva ovplyvňuje viac faktorov.

Pre informáciu uvádzame pár príkladov: 

Malá spoločnosť ktorá má mesačne do 50 účtovných položiek, je plátcom DPH, doklady
odovzdáva elektronicky, platí mesačne 60,- EUR

Stredná spoločnosť ktorá má päť zamestnancov a mesačne do 150 účtovných položiek,
je plátcom DPH, doklady odovzdáva do 7. dňa v mesiaci, platí mesačne 145,- EUR za účtovníctvo.

Spoločnosť má dohodnutú cena za účtovnú položku. Za mesiac september mala 185 účtovných
položiek a za účtovníctvo zaplatila 185,- EUR. Za mesiac október jej počet
účtovných položiek klesol na 120 a za účtovníctvo zaplatila 120,- EUR.

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku.