Spracovanie miezd a personálnej agendy

  • kompletné spracovanie mzdovej agendy: mzdových listov, výplatných pások, výplatných listín, mesačných rekapitulácií
  • spracovanie mesačných výkazov, registračných listov, prihlášok a odhlášok pre sociálnu a zdravotné poisťovne
  • spracovanie mesačných prehľadov a ročného hlásenia pre daňový úrad odovzdávanie poistných výkazov a prehľadov
  • vypracovanie pracovných zmlúv, platových výmerov
  • vyhotovenie príkazov na úhradu pri výplate miezd, odvodov a daní
  • vypracovanie rôznych potvrdení a dokladov pre zamestnancov napr. úradné účely - súd, pôžička, úver
  • evidencia dovolenky, rodinných príslušníkov - pre účely priznania daňového bonusu
  • ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, zápočet rokov, potvrdenie o príjme
  • ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • elektronická komunikácia s úradmi, zastupovanie pri jednaní s poisťovňami