Spôsob vedenia účtovníctva

 

Spôsob komunikácie, spracovania a Vášho prístupu k Vašim účtovným údajom môže byť realizovaný nasledovnými spôsobmi:

  • Osobné prevzatie - účtovníctvo vedieme vo vlastnom systéme, do ktorého klient nemá prístup. Od klienta preberáme fyzicky všetky účtovné doklady pri osobnej návšteve. Doklady  spracujeme a spolu s požadovanými výstupmi, či už v papierovej alebo elektronickej forme vrátime klientovi. Frekvencia spracovania dokladov je na dohode s klientom. Môže byť napr. týždenná, dekádna alebo na konci mesiaca. Každý doklad kontrolujeme z pohľadu účtovných a daňových požiadaviek. Súčasťou poskytovaných služieb je aj poradenská činnosť v oblasti optimalizácie daní.
  • Internetový klient - klient má prístup do svojho účtovníctva iba cez internetový prehliadač. Nie je tak u neho potrebné nič inštalovať. Svoje účtovné údaje si tak vie pozrieť z ľubovoľného počítača alebo tabletu. Stačí pripojenie na internet a napr. prehliadač Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari atď. Samozrejmosťou je možnosť nastavenia rôznej úrovne prístupov do jednotlivých modulov účtovného systému. Celé účtovníctvo je pri tom v správe našej spoločnosti a klient v účtovnom systéme vystavuje iba prvotné doklady a podľa nastavených oprávnení má možnosť prezerať účtovné údaje. Vstup do internetového účtovníctva tu.
  • Terminálový klient - klient sa cez internet pomocou nainštalovaného software na jeho počítači pripája na náš server, kde má umožnený prístup do účtovného softwaru podľa dohodnutých oprávnení. Napr. môže vystavovať faktúry, evidovať došlé faktúry alebo viesť pokladňu. Vždy vystavuje iba prvotné doklady, pričom celé spracovanie účtovníctva je v našej správe. Iný pracovník má napríklad oprávnenie iba na prezeranie napr. pohľadávok a záväzkov. Prístupové práva je možné nastaviť podľa charakteru práce jednotlivých pracovníkov klienta. Klient má tak prakticky zabezpečený okamžitý prehľad o všetkých svojich dôležitých ekonomických ukazovateľoch.