Cenník

Ceny sú iba orientačné. V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PLATITEĽ  DPH NEPLATITEĽ  DPH
do 50 riadkov mesačne 35 € 30 €
do 100 riadkov mesačne 45 € 35 €
nad 100 riadkov mesačne podľa dohody podľa dohody
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO      PLATITEĽ  DPH NEPLATITEĽ  DPH
do 50 zápisov mesačne 70 € 50 €
do 100 zápisov mesačne 100 € 70 €
nad 100 zápisov mesačne podľa dohody podľa dohody
MZDY  
do 5 pracovníkov 10 €/osoba
od 5 do 10 pracovníkov 8 €/osoba
nad 10 pracovníkov 6 €/osoba
PORADENSKÉ SLUŽBY
poradenské služby 37 €/ hodina