Pozor zmena sídla spoločnosti

05.03.2016
Zmena sídla a adresy spoločnosti

Spoločnosť zmenila sídlo a adresu. Nová adresa spoločnosti je:

Komenského14

040 01 Košice

Ostatné údaje ostávajú nezmenené.

späť ...