Zmenili sme názov spoločnosti

01.01.2015
Zmenili sme názov spoločnosti a od 1.1.2015 je spoločnosť GEMA Slovakia s.r.o. premenovaná na ÚČTOVNÝ DOM s.r.o.

 Zmenu obchodného mena deklarujeme jasné profilovanie spoločnosti na poskytovanie účtovných služieb, poradenstva v oblasti vedenia účtovníctva, spracovanie mzdovej a personálnej agendy a pomoc v oblasti administratívy a spracovaní napr. vnútrpodnikových predpisov, smerníc vyžadovaných legislatívou a pod.

späť ...